Thursday, February 20

स्वास्थ

कोलेस्टेरोल भनेको के हो, कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्

कोलेस्टेरोल भनेको के हो, कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्

एजेन्सी। कोलेस्टेरोल रगतमा भएको बोसो ( लिपिड ) को एक प्रकार हो । यसको उत्पादन कलेजोमा हुन्छ र रगतको माध्यमबाट कोषहरू सम्म पुग्दछ । कोलेस्टेरोल आवश्यकता छ तर रगतमा आवश्यकता भन्दा ब

Computer Science

Web Development

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS . This is another important tutorial for web de...
Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect.Welcome to another tutorial of nawayuga.com. In this tu...
CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect. Do you want to make your website more attractiv...

CSS Animation

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS . This is another important tutorial for web developers. This tutorial I am going to sh...
Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect.Welcome to another tutorial of nawayuga.com. In this tutorial, I am going to show you how to ma...
CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect. Do you want to make your website more attractive and beautiful with text animation? In ...
CSS Moving Glow Border Animation

CSS Moving Glow Border Animation

CSS Moving Glow Border Animation. Amination is the sequence of movements. We can also make animation using CSS. This tut...