Saturday, January 25

स्वास्थ

कोलेस्टेरोल भनेको के हो, कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्

कोलेस्टेरोल भनेको के हो, कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्

एजेन्सी। कोलेस्टेरोल रगतमा भएको बोसो ( लिपिड ) को एक प्रकार हो । यसको उत्पादन कलेजोमा हुन्छ र रगतको माध्यमबाट कोषहरू सम्म पुग्दछ । कोलेस्टेरोल आवश्यकता छ तर रगतमा आवश्यकता भन्दा ब

Computer Science

What is Computer Hardware?

What is Computer Hardware?

What is Computer Software?

What is Computer Software?

Classification the computer on the basis of size.

Classification the computer on the basis of size.

What is computer generation? Discuss the generation of computers.

What is computer generation? Discuss the generation of computers.

What do you mean by the generation of computers? Explain the technology used in different generations of computers.

What do you mean by the generation of computers? Explain the technology used in different generations of computers.

Application Areas of a Computer

Application Areas of a Computer

What are the Characteristics of a Computer?

What are the Characteristics of a Computer?

Basic Working Principle of a Computer

Basic Working Principle of a Computer

Web Development

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS . This is another important tutorial for web de...
Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect.Welcome to another tutorial of nawayuga.com. In this tu...
CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect. Do you want to make your website more attractiv...

CSS Animation

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS

CSS Spin Animation |HTML and CSS . This is another important tutorial for web developers. This tutorial I am going to sh...
Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect

Pure CSS Rainfall Effect.Welcome to another tutorial of nawayuga.com. In this tutorial, I am going to show you how to ma...
CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect

CSS Shimmering Neon Text Effect. Do you want to make your website more attractive and beautiful with text animation? In ...
CSS Moving Glow Border Animation

CSS Moving Glow Border Animation

CSS Moving Glow Border Animation. Amination is the sequence of movements. We can also make animation using CSS. This tut...